Bonsai

tin tức

Bonsai dáng trực lắc 02

Năm dáng cơ bản của cây bonsai thường là trực, trực lắc, nghiêng, bay và thác đổ.
SẢN PHẨM KHÁC