Bonsai

tin tức

Bonsai Tanuki 06

Cây con sẽ được siết chặt đinh vít vào khúc gỗ theo hình dáng đã định từ trước để hình thành nên bonsai Tanuki
SẢN PHẨM KHÁC