Bonsai

tin tức

Tầm quan trọng của việc tạo tán cây bonsai

Việc bố trí tán lá trong  tạo tán cay bonsai, thường 3 cành cơ bản được uốn sửa dựa theo một khuôn mẫu nhất định. Việc bố trí các tán cấp 1 này quá cứng nhắc làm cành cây Bonsai  mất đi sự phong phú, đa dạng, không phù hợp với sự phong phú của tự nhiên.


Nguyên nhân của hiện tượng này có thể do sự hạn chế của người tạo tác, chưa trải nghiệm thực tế đầy sinh động của cây rừng trong thiên nhiên, nên hình ảnh của chúng chưa được tái tạo trong tác phẩm, cũng có thể người tạo tác quá tuân thủ những chuẩn mực khô cứng, xem như những qui tắc bắt buộc trong sáng tác Bonsai.


Một tác phẩm Bonsai độc đáo, ấn tượng ngay với người thưởng ngắm
là tác phẩm có sự biến tấu giữa chuẩn mực và yếu tố tự nhiên trong bố trí tán cây .


Theo: trongraulamvuon.com

«  1 2 3 4 5  ...  »